1/

Apellyasiya Şurası

Apellyasiya Şurası

1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi ƏSASNAMƏ

Rəşad Fuad oğlu Bədəlov - Reklam və xidmətlərin idarə edilməsi şöbəsinin müdiri

Apellyasiya Şurasının üzvü

Apellyasİya Şurasının sədrİ

Apellyasiya Şurasının üzvü