1/

Legislation

Legislation

№ 1125,

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On some measures to improve public administration in the Republic of Azerbaijan”

To establish the ʹState Agency for Housing Construction under the President of the Republic of Azerbaijanʹ as a legal entity of public law on the basis of the State Agency
for Housing Construction under the President of the Republic of Azerbaijan having the legal status of a ʹCentral Executive Power Bodyʹ...

№ 544, 22-02-2019

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On Approval of the Regulations of the Seaside National Park of the Republic of Azerbaijan’

Governed by Clause 32 of Article 109 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, I hereby resolve as follows:
1. To approve the “Regulations of the Seaside Boulevard Department” (attached)...

№ , 01-08-2018

İ.Ə.Mustafayevin Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

№ , 28-08-2018

A.Ə.Əhmədovun Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə Heyəti sədrinin müavini təyin edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

№ ,

E.R.İsgəndərovun Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə Heyəti sədrinin müavini təyin edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI