1967-77-ci illər | Dənizkənarı Bulvarın ərazi relyef quruluşunun dəyişilməsi

Xəzərin səviyyəsi surətlə aşağı düşdüyündən Dənizkənarı parkın ikinci-aşağı terrası salınmaqla bulvarın sahəsi demək olar ki, iki dəfə genişləndi. Sonrakı dövrlərdə-1989-cu ilədək Xəzərin səviyyəsi 1,5 metr qalxdığından bulvarın aşağı terrası batmağa və dağılmağa başladı.