1980-ci illər | Əl Oyunları Sarayının inşa edilməsi.

Əl Oyunları Sarayının inşa edilməsi. 2015-ci ildə yenidənqurma işləri aparılmışdır.