2007 | Azneft meydanında musiqili fəvvarənin açılışı

Azneft meydanında musiqili fəvvarənin açılışı