2008 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması haqqında sərəncamın imzalanması.(10 yanvar 2008-ci il, № 699)

Dəniz Vağzalından Əl Oyunları Sarayına qədər olan “Köhnə bulvar”ın uzunluğu 3 km, sahəsi 46,64 ha təşkil edir