2010 | Dövlət Bayrağı Meydanı və Dövlət Bayrağı Muzeyinin açılışı

Dövlət Bayrağı Meydanının açılışı

 

Dövlət Bayrağı Meydanı yaradıldı. Meydanın ətrafında olan ərazinin sahəsi 60 ha, sahilboyu uzunluğu 5,0 km yaxın olmuşdur.