1909 | Məmməd Həsən Hacınskinin rəhbərliyi ilə dənizkənarı bulvarın salınması.

Bakı Şəhər dumasında çalışan məşhur mühəndis Məmməd Həsən Hacınskinin rəhbərliyi ilə dənizkənarı bulvarın salınması. 

İlk ərazi Kukla teatrından Azneftə kimi əhatə edirdi) Sahil küçəsi (bulvar) o zaman rus imperatoru II Aleksandrın adını daşıyırdı