12-12-2017
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı Dənizkənarı Bulvar İdarəsi tərəfindən tədbir keçirildi

Dekabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Elşən İsgəndərov, İdarənin Aparat rəhbəri Elmir Bağırov, Kommunal xidmət, təmir və dənizkənarı bulvar ərazisinin mühafizəsi müəssisəsinin direktor müavini Tahir Quliyev və  Dövlət Bayrağı Muzeyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Natəvan Əsədova çıxış etdilər. Natiqlər tərəfindən Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dönəmdə ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi naminə həyata keçirdiyi köklü islahatların miqyasına görə onilliklərin çərçivəsinə sığmadığını, onun dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, ordu quruculuğu, milli kadr hazırlığı, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği və qorunması sahəsində həyata keçirdiyi genişmiqyaslı tədbirlərin respublikamızın beynəlxalq müstəvidə layiqli yer tutmasını təmin etdiyi diqqətə çatdırıldı. Tədbirin sonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin həyatı və siyasi fəaliyyətinə həsr edilmiş sənədli film nümayiş olundu.

07-12-2017
Bayrağın tarixi

Hər bir Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizin tarixini bilməli, dövlət rəmzlərini qorumalı, onlara hörmət etməlidir. Çünki Vətənə sevgi onun tarixindən, rəmzlərindən başlayır. Bayrağa olan məhəbbət eyni zamanda Vətənə, xalqa, dövlətə olan məhəbbətə bərabər olmalıdır. Bayraq xalqın  müstəqilliyini ifadə edən müqəddəs rəmzdir. Hər bir xalqın qüdrətini bildirən, fərqləndirici nişan sayılan “Bayraq”  ümumtürk mənşəli sözdür və tarixi çox qədimdir. Tədqiqatçıların fikrincə, bu söz Batır- (“batırmaq”, “sancmaq”) felindən törəmişdir. Bayraqların bəşər tarixində ilkin formaları   taxta və ya metal sapa bərkidilmiş heyvan sümükləri, lələkləri, dərilərindən ibarət olmuşdur. Bu cür bayraqlar veksilloid adlanırdı. Onların üzərinə ağac və metaldan emblem qoyulurdu. Bu bayraqlar qəbilə birləşmələrinin başçılarının simvolu rolunu oynayırdı. Onlar müasir bayraqlar kimi eyni məqsədə xidmət edir, lakin görünüşü fərqlənirdi. Bayraq qədim dövrlərdən hərbi əhəmiyyət daşımış, döyüş zamanı döyüşçülərin toplanmaq və birləşmək yerini işarə etməklə yanaşı, qoşun komandanının mövqeyini göstərmişdir. Dünya tarixində ilk bayraqlar (veksilloidlər) Qədim Misirdə meydana gəlmişdir.  Buna misal olaraq, təxminən e.ə. 3200-cü ilə aid  daş relyef üzərində Misir fironu Narmerin qarşısında  dörd döyüşçünün Misir əyalətlərinin hərbi simvolları daşıdığını görmək olar. Beləliklə, Misirdə ilk sülalələr dövründən hökmdarı bayraqla (veksilloidlə) müşayət etmək ənənəsi mövcud idi.   Parçadan hazırlanmış ilk bayraq isə qədim Çində qaldırılıb. Belə ki, Çində Çjou sülaləsinin əsasını qoyan imperator  Çjou e.ə XII əsrdə qoşunun önündə onun saraya gəlişini xəbər verən ağ bayrağın aparılması əmrini vermişdir. Bu bayraqlar ipək parçadan hazırlanırdı. İpəkdən olan bayrağı əldə gəzdirmək digərlərindən daha rahat olmaqla yanaşı, həm də uzaq məsafədən daha yaxşı görünürdü. Çinlilər ipəkdən bayraq hazırlayarkən hələ bu Avropaya məlum deyildi. Bayraqların ipəkdən hazırlanması ənənəsi Çindən daha sonra Monqolustan, Hindistan, İran, Roma  və Avropaya, daha sonra isə bütün dünyaya yayıldı.       Qərbi Avropada, Qədim Roma İmperiyasında da bayraqların ilkin formaları mövcud idi. Qədim Romada hərbi hissələrin fərqləndirici nişanları var idi. Romada bu cür bayraqlar “manipulus” adlanırdı. Manipulus əvvəllər nizənin ucuna saman bərkidilmiş formada idi. Bu bayraq döyüşçülərin toplanış yerini göstərməklə yanaşı, həm də əlaqə vasitəsi idi. Roma İmperiyasında daha sonralar isə, bayraqların üzərinə müxtəlif heyvan fiqurları bərkidilməyə başlandı. Bu fiqurlar arasında qartal xüsusi yer tuturdu. Qartal sonralar İmperiyanın simvoluna da çevrildi.        Roma İmperiyasında hərbi süvari qoşunlarına verilən bayraqlar isə “veksillum” adlanırdı. Veksillum Qərbi Avropada müasir bayraqlara bənzəyən ilk bayraq sayılırdı. Bu bayraqların parça hissəsi tünd qırmızı rəngdə dördkünc formada idi və dirəyin yuxarı hissəsindən üzü aşağı vertikal şəkildə bərkidilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, veksillum sözündən XX əsrin ortalarında “veksillologiya” (bayraqları öyrənən elm) termini yaranmışdır.        Avropalılar döyüş zamanı ağac sapa birləşdirilmiş parça ilə olan bayraqdan istifadə edərək hücuma keçmək ənənəsini ərəblərdən mənimsəmişlər.          Avropa ölkələrində parçadan hazırlanmış, ənənəvi formalı bayraqların geniş şəkildə istifadəsi “xaç yürüşləri” (1095-1272-ci illər) zamanına təsadüf edir. O zamanlar bayraqların üzərindəki işarələr dövlətə deyil, cəngavərlərə aid idi. Yalnız 1188-ci ildə, üçüncü yürüşə hazırlıq zamanı fransız kralı II Filip, ingilis kralı II Henri, və Flandriya qrafı Filip öz qoşunları üçün fərqləndirici nişanlar tərtib etməyə başladılar. Cəngavərlər bu yürüşlərdən qayıdan sonra qala və qəsrlərin üzərində bayraqlar ucaldıldı. Avropa ölkələrində bu yürüşlərdən sonra parça bayraqlar hamı tərəfindən qəbul edilməyə başlandı. Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi olaraq təsdiqlənmiş ilk Dövlət bayrağı Danimarka Respublikasına aiddir. Bu bayraq 1219-cu il 15 iyun tarixində təsdiq edilmişdir.       İndiki dövrə qədər gəlib çatmış, parçadan olan ən qədim bayraq isə Əhəməni İmperiyasının hökmdarı II Böyük  Kirin bayrağıdır. Üzərində qartal olan, e.ə VI əsrə aid bu bayraq Persopolisdə (indiki İran ərazisi) qazıntılar zamanı aşkar edilmişdir.        Azərbaycan da dünyanın qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Dövlətimizin əsas rəmzi sayılan bayrağımızın tarixi dərin köklərə malikdir. Azərbaycanda bayraqların meydana gəlməsi bizim eradan əvvəlki əsrlərə aiddir.  Təxminən beş min ilə qədər dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycanda arxeoloji tapıntılara əsasən bayrağın ilkin formalarından hələ tunc dövründə (e.ə. IV-II minilliklər) istifadə edilməsi məlumdur. Şəmkir və Şəki rayonlarında tapılmış buynuzlu maral, üzərində səkkizguşəli ulduz, şüalanan günəş və müxtəlif həndəsi naxışlar olan bu bayraq nümunələri qəbilə başçısı və ya hökmdarların hakimiyyət rəmzi kimi çıxış edirdi. Azərbaycanda aşkar edilmiş bu növ bayraqların əksəriyyəti  taxta sapa taxılmış buynuzlu heyvan təsvirləri olmuşdur. Manna qalalarını təsvir edən e.ə. VIII-VII əsr Assuriya divar rəsmlərində də bunlara rast gəlmək olar.         Tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycan ərazisində güclü dövlətlər mövcud olmuşdur. Bunların sırasında Azərbaycanın Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər  kimi güclü dövlətləri tariximizdə misilsiz izlər qoymuşdur. Bu dövlətlərin hər birinin müstəqillik rəmzi olan bayraqları var idi. Beləliklə, uzun bir təkamül yolu keçən bayraq tədricən xalqların birliyinin, məxsus olduğu dövlətin müqəddəs rəmzinə çevrildi.                                                                                                             Dövlət Bayrağı Muzeyi

04-12-2017
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Elşən İsgəndərov AZƏRTAC-a müsahibə verib

Paytaxtımızın əsrarəngiz məkanlarından sayılan və şəhərimizin görkəminə əlavə gözəllik qatan Bakı bulvarı nəyinki yerli sakinlərin, həm də ölkəmizə gələn qonaqların sevimli istirahət yeri kimi tanınır. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə son illər həyata keçirilən layihələr nəticəsində ölkəmizdə vüsət alan abadlıq-quruculuq işləri bu məkandan da yan ötməyib. Günü-gündən gəncləşən Bakı bulvarı öz estetik gözəlliyi ilə göz oxşamaqla yanaşı, eyni zamanda əhalinin rahatlığının təminatçısı statusunu qazanıb. Bu gün qürurla deyə bilərik ki, Milli Parkımız dünyanın ən gözəl parkları sırasında qərarlaşır. Bütün görülən işlərin nəticəsi olaraq Bakı bulvarı mədəni-kütləvi istirahət yeri kimi bura üz tutan insanların rahatlığına xidmət göstərir. Bu məkanda görülən işlər, tətbiq ediləcək yeniliklər və Yeni il öncəsi nəzərdə tutulan sürprizlərdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Elşən İsgəndərovla həmsöhbət olduq. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir: -Elşən müəllim, növbəti il üçün Dənizkənarı Milli Parkda hansı yeniliklər nəzərdə tutulur? -Bildiyiniz kimi, Dənizkənarı Milli Park Azərbaycanın əvəzsiz incisi olmaqla yanaşı, onun tarixi və müasir simasını təşkil edən xüsusi təbii kompleksdir. Bu gün Bakı Bulvarı müasir görkəmi, təbii landşaftı və özünəməxsus memarlıq üslubu ilə seçilir. Şəhər sakinlərinin, eləcə də paytaxtımıza gələn qonaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün qısa vaxt ərzində burada ən müasir infrastruktur yaradılıb, müasir tələblərə cavab verən müxtəlif xidmət və iaşə müəssisələri istifadəyə verilib. 2018-ci ildə də Dənizkənarı Milli Parkda paytaxtın inkişaf strategiyasına, müasir memarlıq tələblərinə uyğun şəkildə yenidənqurma, əhalinin mənəvi-estetik tələbatının ödənilməsini təmin etmək məqsədilə abadlıq-quruculuq işləri yenə də davam etdiriləcək. Bu baxımdan ərazinin spesifik təbii landşaftına uyğun olaraq yaşıllıq zolaqları genişləndirilir və yeni yaşıllıq kompozisiyaları hazırlanır. Onu da xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Dənizkənarı Milli Parkda mövcud olan biomüxtəliflik xüsusi aqrotexniki qulluq və qayğı tələb edir, çünki bütün ərazi dəniz yaxınlığında yerləşdiyindən aqressiv mikroiqlimə malikdir. Deyim ki, Bulvarın Ağ Şəhər və Yeni Bulvar ərazisində müxtəlif qurğulardan ibarət idman meydançaları istifadəyə verilib. Hazırda paytaxt sakinlərinin istək və müraciətlərini nəzərə alaraq Yeni Bulvar ərazisində idman meydançasının genişləndirilməsi davam etdirilir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, yaxın gələcəkdə sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün də yeni idman qurğularının və pandusların quraşdırılması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, Bakı bulvarının tarixinin öyrənilməsi, dövlət bayrağının təbliğ olunması ilə bağlı yeni layihələrin həyata keçirilməsi də 2018-ci ilin tədbirlər planında xüsusi yer tutur. -Hər il Bulvar ərazisində uşaqlar üçün müxtəlif aksiyalar təşkil olunur. Bəs növbəti ildə uşaqları hansı yeniliklər gözləyir? - Bildiyiniz kimi, Milli Parkda bütün yaş hədlərində olan əhalinin tələblərinə uyğun şərait yaradılıb. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi tərəfindən vətəndaşların və xarici qonaqların rahatlığının və istirahətinin yüksək səviyyədə təşkil olunması məqsədilə tərəfimizdən bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bakı bulvarına gələnlər arasında uşaqlar və gənclərin çoxluğunu nəzərə alaraq onların əyləncəsi tərəfimizdən diqqətdə saxlanılır. Hər il uşaqlar və yeniyetmələr üçün bayram günlərində xeyriyyə aksiyaları təşkil olunur və bu dəfə də - Yeni il öncəsi uşaqların sevincinə səbəb olacaq layihələrimiz davam etdiriləcək. - Son illər Dənizkənarı Milli Parka çoxsaylı ziyarətçi axını müşayiət olunur. Bununla bağlı tərəfinizdən hansı işlər həyata keçirilir? -Bu gün Bakı bulvarı yerli sakinlərin və xarici turistlərin sevimli gəzinti və istirahət yerinə çevrilib. Paytaxtın tarixi və müasir simasını təşkil edən və xüsusi təbii kompleks sayılan Dənizkənarı Milli Park təkcə estetik baxımdan deyil, həm də mədəni-kütləvi istirahət yeri kimi əhalinin rahatlığına xidmət edir. Dənizkənarı bulvara Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1998-ci il 29 dekabr tarixli müvafiq Fərmanı ilə Milli Park statusunun verilməsi bu məkanın həyatında yeni səhifə açaraq bulvar tədricən öz görkəmini dəyişməklə dünyanın ən gözəl parkları sırasına daxil edilib. Bakının müasir siması və Dənizkənarı Milli Park Prezident İlham Əliyevin ideyası və şəxsi təşəbbüsü ilə müasir görkəmə qovuşub. Hazırda Bakı bulvarı hər iki istiqamətdə - Ağ Şəhər bulvarından Bayıl bulvarına qədər genişləndirilərək uzunluğu 16 kilometrə çatdırılıb. Birinci istiqamət Dövlət Bayrağı Meydanından - Daş Salnamə Muzeyinin qarşısından Bibiheybət istiqamətində genişləndirilərək Bayıl bulvarı, digər istiqaməti isə Dəniz Ticarəti limanından “Bulvar” otelinə kimi uzadılaraq Ağ Şəhər bulvarı adlanır. Deyim ki, görülən bütün işlər yerli və xarici ölkə vətəndaşlarının rahatlığının təminatı, eyni zamanda bu məkana üz tutmaq üçün nəzərdə tutulur. -Bildiyiniz kimi, Dənizkənarı Milli Parkı çoxlu sayda insan ziyarət edir. Burada insanların təhlükəsizliyi necə təmin olunur? - Dənizkənarı Milli Parkın ərazisi xüsusi mühafizə olunan dövlət əhəmiyyətli təbiət ərazilərinə aid olunur. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əsasnaməsinə uyğun olaraq ərazidə mühafizə xidməti fəaliyyət göstərir. Parkın bütün ərazisində 24 saat ərzində Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən xidmət aparılır. Qeyd etmək istərdim ki, Dənizkənarı Milli Park ərazisində intihara cəhd halları baş verərkən idarəmizin mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə bu şəxslərə yardım göstərilərək onların həyatı xilas edilib. Ərazidə bu tipli hadisələr baş verdikdə tərəfimizdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarının əməkdaşları ilə təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər görülür. Bütövlükdə isə Dənizkənarı Milli Parkda ictimai asayişin qorunmasına və insanların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq xidmət strukturları nəzarət edir. Bundan əlavə, Bulvarın ərazisində müşahidə kameraları quraşdırılıb ki, bu da əraziyə fasiləsiz nəzarət etməyə imkan yaradır. -Bulvarda müasir tələblərə cavab verən müxtəlif xidmət və iaşə müəssisələri fəaliyyət göstərir. Onların qiymətlərinə siz tərəfdən necə nəzarət olunur? -Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində həm dövlət, həm də özəl sektora məxsus müxtəlif növ müəssisələr fəaliyyət göstərir. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi öz səlahiyyətləri çərçivəsində burada fəaliyyət göstərən iaşə müəssisələrində menyuların müxtəlif dillərdə tərtib olunmasına və qiymətlərin əvvəlcədən bəyan edilməsini tövsiyə edir. Bununla yanaşı, idarədə fasiləsiz olaraq qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Bulvardakı xidmətlərdən narazı qalan şəxslər həmin qaynar xəttə müraciət edə bilərlər. Onu da deyim ki, qiymətlərin süni artırılması ilə bağlı qaynar xəttə olunan şikayətlər əvvəlki illərə nisbətən azalıb və gələcəkdə də bu məsələlər səlahiyyətlərimiz çərçivəsində diqqətdə saxlanacaq. -Dənizkənarı Milli Parkda abadlıq, dizayn, insanların təhlükəsizliyi, əyləncə avadanlıqlarının quraşdırılması işi hansı beynəlxalq təcrübələrə əsaslanır? - Bulvar ərazisində sadalanan istiqamətdə görülən işlər dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin beynəlxalq təcrübəsinə əsaslanır. Bulvara xaricdən gətirilmiş bitkilərə Türkiyə, Almaniya, Hollandiya, İtaliya, Niderland və digər ölkələrin təcrübələrinə və öz iqlim xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq aqrotexniki qulluq həyata keçirilir. Bildirim ki, ərazidə yerləşən attraksion və qurğuların keyfiyyətinə və iş prinsipinə nəzarət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Eləcə də əyləncə avadanlıqlarının, karusellərin, attraksionların quraşdırılması və istismarı zamanı Niderland, Fransa, Almaniya, İsraildən olan mütəxəssislərin təcrübəsindən istifadə edilir. Gələcəkdə də Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətində beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində təcrübə mübadiləsi beynəlxalq təcrübəyə əsasən həyata keçiriləcək. -Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində quraşdırılan internet sistemləri necə işləyir? İstirahət edənlər sistemdən rahat şəkildə istifadə edə bilirmi? -Bakı bulvarının 200 ha yaxın bütün ərazisində “Pulsuz Wi-Fi” şəbəkəsi quraşdırılıb. Cari il martın 19-da Dənizkənarı Milli Park ərazisi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü ilə “İctimai internet” şəbəkəsinin əhatə dairəsinə daxil edilib. Həmin tarixdən etibarən, paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları Dənizkənarı Milli Park və Dövlət Bayrağı Meydanı ərazilərində rahat şəkildə pulsuz internetdən istifadə edə bilirlər. Mayın 10-dan isə Ağ Şəhər zonası şəbəkənin əhatə dairəsinə daxil edilib. -Milli Park xarici turistlərin ən çox ziyarət etdikləri məkandır. Xarici vətəndaşlar burada onlara göstərilən xidmətdən razı qalırlarmı? -Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2016-cı il 1 sentyabr tarixli müvafiq Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Turizm Şurası yaradılıb. Bu Şurada Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi də təmsil olunur. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi turizm sahəsinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas prioritet sahələrdən biri olduğunu nəzərə alaraq, bu istiqamətdə ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasəti və proqramlarında iştirak edir, turizmin inkişafı və təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Qeyd etmək istərdim ki, Bulvar ərazisində xarici turistlərin sayı ildən-ilə artır və şübhəsiz ki, gələn turistlərin əksəriyyəti bulvar ərazisində olan xidmətlərdən istifadə edirlər. Paytaxtımızı ziyarət edən qonaqların şəhərimiz ilə tanışlığı ilk növbədə Bakı bulvarından başlayır. Bu gün Bulvar paytaxtımızda keçirilən mədəni-kütləvi, beynəlxalq tədbirlərin və idman yarışlarının mərkəzinə çevrilib. Bunun bariz nümunəsi kimi, 2012-ci ildə “Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin, 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunlarının, 2016-ci ildə 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının, 2017-ci il IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının və “Formula -1” yarışlarının bu ərazidə keçirilməsini misal göstərmək olar. Artıq iki ildir ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən keçirilən Bakı Marafonu Dövlət Bayrağı Meydanından start götürür və Dənizkənarı Milli Park Marafonun əsas istiqamətini təşkil edir. Eyni zamanda, hər il dövlət səviyyəsində qeyd olunan Novruz şənlikləri və digər əlamətdar günlər ənənəyə uyğun olaraq Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində yüksək səviyyədə təşkil olunur. Bu gün biz xarici turistlərin və şəhərimizin qonaqlarının Bakı bulvarının gözəlliyinə heyran olduğunu və Dənizkənarı Milli Parkımızın onlarda böyük təəssüratlar yaratdığının şahidi oluruq. Çox sevindirici haldır ki, bu günə qədər Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin qaynar xəttinə xarici turistlər tərəfindən şikayət daxil olmayıb. Onu da qeyd etmək istərdik ki, idarəmiz əməkdaşların xarici dil qabiliyyətlərinə xüsusi diqqət yetirir, onların treninq və xarici dil kurslarında iştirakını təmin edir. Görülən bütün bu işlər, Bakı bulvarını ziyarət edən turistlərin istirahətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün daha da geniş imkanlar yaradır və gələcəkdə bu istiqamətdə layihələr tərəfimizdən həyata keçiriləcək. -Maraqlı müsahibə üçün çox sağ olun.

15-11-2017
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Dövlət Bayrağının təbliğini davam etdirir

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Dövlət Bayrağının təbliğini davam etdirir.Belə ki,İdarənin Dövlət Bayrağı Muzeyi bu dəfə 15 noyabr  2017-ci il tarixində  müvafiq olaraq  Bakı şəhəri Suraxanı rayonu 278 nömrəli orta məktəbdə Dövlət Bayrağının təbliği mövzusunda növbəti dəyirmi masa və mühazirə təşkil etmişdir. Muzeyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Natəvan Əsədova mühazirələrlə çıxış etmişdir. Mühazirənin keçirilməsində məqsəd məktəbliləri milli-mənəvi dəyərlərə, dövlət atributlarına hörmət və Vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək, onlarda vətənpərvərlik hissini yüksəltməkdən ibarətdir. Mühazirədə şagirdlərə Azərbaycan bayrağının  günümüzə qədər  keçdiyi tarixi yol, Azərbaycanın dövlət atributları haqqında  məlumat verilib, müvafiq tarixi günlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Eləcə də, şagirdlər bayrağımıza həsr olunmuş şeirlər səsləndirib, Azərbaycanın dövlət atributları ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

10-11-2017
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Dövlət Bayrağının təbliğini davam etdirir

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Dövlət Bayrağının təbliğini davam etdirir.Belə ki,İdarənin Dövlət Bayrağı Muzeyi bu dəfə 8 və 10 noyabr  2017-ci il tarixlərində  müvafiq olaraq Bakı şəhəri 6 nömrəli orta məktəbdə və Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 74 nömrəli orta məktəbdə Dövlət Bayrağının təbliği mövzusunda növbəti dəyirmi masa və mühazirə təşkil etmişdir. Muzeyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Natəvan Əsədova mühazirələrlə çıxış etmişdir.