1/

Adi atşabalıdı

Flora

Adi atşabalıdı

Adi atşabalıdı ( lat. Aesculus hippocastanum ) şabalıd cinsinə aid bitki növü. Cənubi Balkan yarımadasında, Şimali Yunanıstanda və Cənubi Bolqarıstanda dağlarda, dəniz səthindən 1000-1200 m yüksəklikdə bitir. Hündürlüyü 25-30 m, diametri 1 m-dən çox olan, sıx mütənasib çətirli, iri gövdəli, dekorativ ağacdır. Köhnə bulvar və Yeni bulvar ərazilərində əkilmişdir

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Ölməz kol 

Daha çox

Dəfnə ağacı 

Daha çox

Dovşanalması 

Daha çox