1/

Təklif və şikayətlər

Mənim Bulvarım

Təklif

Xəyalə Yusifova | 2023-08-17

Salam

Cavab

İdarəetmə | 2023-08-17

Nəzərə alınacaq

ŞİKAYƏTDƏN ƏVVƏL

PROBLEMİN HƏLLİNDƏN SONRA