1/

Təhlükəsizlik Haqqında

Təhlükəsizlik Haqqında

Təhlükəsizlik Haqqında

Hansı məlumatları toplayırıq və ondan necə istifadə edirik?

Hər hansı şəxs veb saytımızı ziyarət etdikdə biz standart internet log in məlumatlarını toplayırıq. Bu, veb saytı ziyarət edənlərin sayını izləməyə, habelə veb saytdan necə istifadə olunduğuna nəzarət etmək və onu təkmilləşdirmək üçün tədbirlər görməyə kömək edir. Biz bu məlumatı veb saytdan istifadə edənləri şəxsən müəyyən etmədən toplayırıq.

 

Şəxsi məlumatların paylaşılması

Qanunla icazə verildiyi, tələb olunduğu və ya ziyarətçinin razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, ziyarətçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü tərəflərə satılması və paylaşılmasına icazə verilmir.

 

Veb saytın ziyarətçisinin şəxsi məlumatları hansı müddət ərzində saxlanılır?

Veb saytın ziyarətçisinin şəxsi məlumatlarının saxlama müddəti onun İdarə ilə qarşılıqlı əlaqəsindən asılı olaraq fərqlənə bilər.