1/

Hesabat

31-12-2019

Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 2019-cu il

Sənədə baxın

31-12-2020

Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 2020-ci il

Sənədə baxın

31-12-2021

Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 2021-ci il

Sənədə baxın

31-12-2022

Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 2022-ci il

Sənədə baxın