1/

Həmişəyaşıl sərv

Flora

Həmişəyaşıl sərv

Həmişəyaşıl sərv (Cupressus sempervirens) - sərvkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Yabanı halda Kiçik Asiya, İran, Kipr, Krit və Rodos adalarında yayılmşdır. Hündürlüyü 30 m olan düzqamətli gövdəyə malik, üfüqi formalı, enli-piramida çətirli ağacdır. Bulvar ərazisində Köhnə bulvar, Bayraq Meydanı və Bayıl bulvarı ərazilərində çoxlu sayda əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Adi atşabalıdı  

Daha çox

Adi göyrüş 

Daha çox

Opunsiya 

Daha çox