1/

Həmişəyaşıl sərv

Flora

Həmişəyaşıl sərv

Həmişəyaşıl sərv (Cupressus sempervirens) - sərvkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Yabanı halda Kiçik Asiya, İran, Kipr, Krit və Rodos adalarında yayılmşdır. Hündürlüyü 30 m olan düzqamətli gövdəyə malik, üfüqi formalı, enli-piramida çətirli ağacdır. Bulvar ərazisində Köhnə bulvar, Bayraq Meydanı və Bayıl bulvarı ərazilərində çoxlu sayda əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Daş palıd 

Daha çox

Ölməz kol 

Daha çox

Nəhəng Karnegiya 

Daha çox