1/

Şərq tuyası

Flora

Şərq tuyası

Şərq tuyası (Biota orientalis) sərvkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Həmişəyaşıl birevcikli iynəyarpaqlı ağacdır. Vətəni Şimali-Qərbi Çin, Mancuriya, Koreyadır. Cənubi və orta Avropada və bir çox başqa ölkələrdə təbii halda bitir. Hündürlüyü 10–18 m-ə çatan, çoxgövdəli ağacdır. Azərbaycanda Abşeron yarımadasında, Kür - Araz , Samur - Dəvəçi və ovalığında rast gəlinir. Köhnə bulvar ərazisində əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Eldar şamı 

Daha çox

Şərq çinarı  

Daha çox

Leylandi sərvi 

Daha çox