1/

Adi vələs

Flora

Adi vələs

Adi vələs (latınca Carpinus betulus L.) - Tozağacı fəsiləsinin vələs cinsinə aid ağac növü. Təbii halda Avropanın materik hissəsində, Kiçik Asiya, Qafqaz, Zaqafqaziya və İran yaylasında yayılmışdı. 7-12 m hündürlüyündə, nadir hallarda hündürlüyü 25 m-ə çatan ağacdır. Köhnə bulvar ərazisində əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Sikas palması 

Daha çox

Adi göyrüş 

Daha çox

Opunsiya 

Daha çox