1/

Barmaqvari finik və ya xurma

Flora

Barmaqvari finik və ya xurma

Barmaqvari finik və ya xurma (latınca Phoenix dactylifera ) - Şimali Afrika, Ərəbistan yarımadası, Cənubi İran, Əfqanıstan və Pakistanın quraqlıq, subtropik vilayətlərində təbii halda yayılmışdır. Hündürlüyü 20-30 metrə çatır. Bulvar ərazisində Köhnə bulvar ərazisində əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Exinokaktus 

Daha çox

Nutqans sərvi  

Daha çox

Dəfnə ağacı 

Daha çox