1/

Himalay sidri

Flora

Himalay sidri

Himalay sidri (latınca Cedrus deodara) - Vətəni Himalayın şimal və qərb hissəsidir. Avropanın bir çox ölkələrinə introduksiya edilmişdir. Hündürlüyü 50 m-ə çatan iri ağacdır. Azərbaycanda Gəncə, Zaqatala, Qazax, Lənkəran, Bakı şəhərlərinin yaşıllıqlarında təsadüf edilir. Abşeronda orta dərəcədə suvarılan boz-qonur, qonur və boz torpaqlarda zəif olsa da, normal inkişaf edə bilir. Köhnə bulvar, Bayraq Meydanı ərazilərində çoxlu sayda əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Adi vələs 

Daha çox

Avropa ərgəvanı 

Daha çox

Adi atşabalıdı  

Daha çox