1/

Adi viteks

Flora

Adi viteks

Adi viteks (lat. Vítex ágnus cástus) - Viteks cinsinə aid 4-8 m hündürlüyündə ağacşəkilli kol. Yayılma arealı Şimali Afrika, Əlcəzair, Mərakeş,Tunis, Cənubi Avropa, Asiya, Zaqafqaziya, Orta Asiya. Dünyada park və bağlarda 1570-ci ildən tətbiq edilir. Bulvar ərazisində Köhnə bulvar ərazisində əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Yapon soforası  

Daha çox

Daş palıd 

Daha çox

Adi atşabalıdı  

Daha çox