1/

Leylandi sərvi

Flora

Leylandi sərvi

Leylandi sərvi (latınca Cupressocyparis leylandi) Tezböyüyən iynəyarpaqlı həmişəyaşıl ağac növü. 15-16 il ərzində 15 metrə qədər hündürlüyə çatır. Ingiltərədə Monterey və Nootka adası sərvlərinin 1888-ci ildə təbii yolla əmələ gəlmiş gibrididir. Köhnə bulvar, Ağ Şəhər, Yeni bulvar və Bayıl bulvarı ərazilərində əkilmişdir.

Bunu da bəyənə bilərsiniz

Adi atşabalıdı  

Daha çox

Amerika aqavası 

Daha çox

Eldar şamı 

Daha çox